Shiatsu in het ziekenhuis in Wenen


Hoofdpijn

Download
Onderzoek naar de effecten van shiatsu bij hoofdpijnen
Conclusie:
Dit artikel presenteert de bevindingen van een enkelblind, gerandomiseerd onderzoek naar het effect van het combineren van shiatsu plus amitriptyline. Hoewel de combinatie geen additief /synergetisch effect heeft, bleek de shiatsu superieur aan amitriptyline bij het verminderen van het aantal pijnstillers dat per maand wordt ingenomen. Er was geen veiligheidsprobleem voor shiatsu (alleen of in combinatie).

Bron: http://shiatsu-research.net
Headaches.pdf
Adobe Acrobat document 527.4 KB

Zwangerschap

Download
Onderzoek naar effect shiatsu op natuurlijke bevalling bij zwangerschappen na de uitgerekende datum
82 vrouwen (56,9%) in de Shiatsugroep hadden een spontane start van de bevalling, terwijl het aantal vrouwen dat natuurlijk beviel slechts 12 (8,3%) was in de controlegroep. Shiatsu leidt tot het verminderen van de behoefte aan Oxytocine (medicijn om weeën op te wekken).
Bron: http://shiatsu-research.net
Postterm2.pdf
Adobe Acrobat document 189.3 KB
Download
Onderzoek naar effect shiatsu op natuurlijke bevalling bij zwangerschappen na de uitgerekende datum
Vrouwen die na de uitgerekend datum shiatsu gebruikten, hadden significant vaker spontane bevallingen dan degenen die dat niet deden.
Bron: http://shiatsu-research.net
postterm.pdf
Adobe Acrobat document 125.2 KB

Slaap

Download
Onderzoek naar toepassen van zelf shiatsu bij slaapproblemen
Gegevens verzameld bij baseline en de twee follow-upperiodes onthulden geen duidelijke veranderingen in de objectieve actigrafiegegevens. Er trad echter een trend op naar verbeterde zelf-gerapporteerde slaaplatentie (tijd om in slaap te vallen) en slaapduur (slaaptijd). Een aantal deelnemers meldde dat ze meer bezig waren met het vergroten van hun periode van ononderbroken slaap in tegenstelling tot hun totale slaaptijd en het is mogelijk dat HSS nuttig kan zijn om zowel 's nachts als voor het slapengaan te worden toegepast. Geen van de deelnemers meldde bijwerkingen.
Bron: http://shiatsu-research.net
hand self-shiatsu.pdf
Adobe Acrobat document 505.0 KB

Fibromyalgie

Download
Effecten van Shiatsu bij de behandeling van fibromyalgiesymptomen: een gecontroleerde pilotstudie.
RESULTATEN:
Na behandeling vertoonde de ShiatsuGroep statistisch significante verschillen (P <0,05) voor de veranderingsscores van alle variabelen, behalve toestandangst, vergeleken met de controlegroep. Relatieve procentuele veranderingen werden klinisch relevant geacht voor visuele analoge schaal (40,6%), drukpijngrenswaarde (76,4%), Pittsburgh Sleep Quality Index (34,4%) en Fibromyalgia Impact Questionnaire (22,30%). Er werden geen klinisch relevante effecten waargenomen voor angst na de behandeling. Er werden geen bijwerkingen gemeld tijdens de behandeling en ongeveer 94% van de patiënten toonden tevredenheid over Shiatsu.

Bron : www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
fibromyalgia.pdf
Adobe Acrobat document 450.6 KB

Klik op de link om naar het hele onderzoek te gaan.

Onderzoek naar de effecten van massage op fybromyalgieklachten 

Meta-analyse (samengevoegd van 145 deelnemers) toont aan dat myofasciale release aan het einde van de behandeling grote, positieve effecten had op pijn en medium effecten op angst en depressie, in tegenstelling tot placebo; effecten op pijn en depressie werden gehandhaafd op de middellange en korte termijn, respectievelijk. Narratieve analyse suggereert dat: myofasciale release ook de vermoeidheid, stijfheid en kwaliteit van leven verbetert; bindweefselmassage verbetert depressie en kwaliteit van leven; manuele lymfedrainage is beter dan bindweefselmassage met betrekking tot stijfheid, depressie en kwaliteit van leven; Shiatsu verbetert pijn, drukpijndrempel, vermoeidheid, slaap en kwaliteit van leven; en de Zweedse massage verbetert de resultaten niet. Er is matig bewijs dat myofasciale release gunstig is voor fibromyalgiesymptomen. Beperkt bewijsmateriaal ondersteunt de toepassing van bindweefselmassage en Shiatsu. Handmatige lymfedrainage is mogelijk beter dan een bindweefselmassage en Zweedse massage heeft mogelijk geen effect.

 

Over het algemeen verbeterden de meeste massagetherapieën de kwaliteit van leven van fibromyalgiepatiënten consequent.

 

Bron: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Lage rugpijn

De effecten van shiatsu op lage rugpijn.

 

Shiatsu werd gebruikt als een interventie in deze studie van 66 personen die klagen over lage rugpijn. Elk individu werd gemeten op toestand / eigenschap angst en pijnniveau vóór en na vier shiatsu-behandelingen. Elke proefpersoon werd vervolgens 2 dagen na elke behandeling genoemd en gevraagd om het pijnniveau te kwantificeren. Zowel pijn als angst namen in de loop van de tijd aanzienlijk af. Externe variabelen zoals geslacht, leeftijd, geslacht van de therapeut, lengte van de geschiedenis met lage rugpijn, en medicijnen genomen voor lage rugpijn hebben de significante resultaten niet veranderd.

 

Deze proefpersonen zouden shiatsu-massage aanraden voor anderen die lijden aan lage rugpijn en gaven aan dat de behandelingen de grootste ongemakken verminderden die ze ervoeren met hun lage rugpijn.

 

Bron: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Gezonde leefwijze

Het potentieel van complementaire geneeskunde bij het bevorderen van welzijn en kritische gezondheidsvaardigheden: een prospectieve, observationele studie van shiatsu.

RESULTAAT:

Bij baseline ontving driekwart van de cliënten (n = 633) advies, over lichaamsbeweging, voeding, houding, thuiswerkpunten of andere manieren van zelfzorg. Na zes maanden follow-up rapporteerde ongeveer viervijfde van de respondenten veranderingen in hun levensstijl aan te brengen 'als gevolg van shiatsu-behandeling', waaronder meer rust en ontspanning of lichaamsbeweging nemen, hun dieet veranderen, de tijd op het werk verminderen en andere veranderingen zoals meer lichaam / geest bewustzijn en niveaus van vertrouwen en op te lossen. Voortbouwend op de bevindingen wordt een verklarend model gepresenteerd van mogelijke manieren waarop een CAM-therapie kan bijdragen aan gezondheidsbevordering, als richtlijn voor toekomstig onderzoek, zowel binnen als buiten CAM.

 

Bron: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Effecten shiatsu stoelmassage

Onderzoek: betere werkprestaties, minder werkstress, minder verzuim

Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken* geweest naar de effecten van stoelmassage.

In deze onderzoeken zijn groepen deelnemers vergeleken, waarvan de ene groep regelmatig een stoelmassage ontving en de ander niet.

 

De drie meest opvallende conclusies zijn de volgende:

1.       Er is een toename van alertheid, accuratesse en focus gemeten.

2.       Er is een significante vermindering van werkstress beleving geconstateerd.

3.       Psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat zijn significant verminderd.

 

*Deze gegevens komen o.a. uit het onderzoek van de universiteit van Miami en de universiteit van Maastricht.

Benieuwd naar de onderzoeken? Lees hier meer over de onderzoeksresultaten.

 

Regelmatig een stoelmassage zorgt dus voor betere prestaties op het werk, minder stress en minder ziekteverzuim. 

Onderzoek naar meridianen en acupunctuurpunten

Meer onderzoeken