Book an appointment with Massagepraktijk Fit & Flex / Srivatsa Shiatsu Nijmegen using SetMore

Pascal Wiersma

Oude Groenestraat 42

6515 ED  Nijmegen

pascal@shiatsunijmegen.nl

06-14351392

BTW NL 183350273 B02

KvK 61501956

Bank: NL39 RABO 0323312284 

Aangesloten bij Belangenvereniging voor beroepsbeoefenaars in de Massage en Sportverzorgingsbranche


Gediplomeerd shiatsutherapeut

Sportverzorger en masseur, B licentie, nr. 2017-4719 NESM